Úvod | Aleppo | Hama | Apamea | Mŕtve mestá | Mysyaf | Crac des Chevaliers | Palmýra | Damašk

Niečo málo z histórie ... alebo čo tu robili ľudia pred tisíckami rokov  

Damašk sa často pýši titulom najstaršieho trvalo osídleného mesta na svete. Vykopávky z námestia Umajdovej mešity sa datujú do 3. tisícročia pred n.l.. O Damašk sa bojovalo veľmi často a niektorými z prvých dobyvateľov sú biblický kráľ Dávid, Asýrčania, Nabuchodonozor alebo Peržania. V roku 333 pred n. l. padlo do rúk Alexandrovi Veľkému. Grécky vplyv vrcholil za vlády Nabatejcov v roku 85 pred n. l.. V roku 64 pred n. l. sa Sýria spolu s Damškom stala Rímskou provinciou. Za vlády Rimanov sa mesto stalo významnou vojenskou základňou fre armády bojujúce s Peržanmi. Cisár Hadrián v 2. storočí mesto povýšil titulom metropolis. Bolo to práve tu a v týchto časoch, kde a kedy sa Šavol s Tarsu obrátil a stal sa kresťanom. Odvtedy ho poznáme pod menom sv. apoštol Pavol. V 4. storočí väčšina obyvateľstva konvertovala na kresťanstvo. Chrám boha Jupitera sa stal katedrálou sv. Jána Krstiteľa, ktorého hlava podľa legendy leží v hrobke, ktorá je umiestnená v Umajdovej mešite.

S príchodom Islamu sa Damašk stal významným duchovným centrom a sídlom Umajdovského kalifátu v rozmedzí rokov 661 až 750. Mesto rýchlo expandovalo a katedrála bola konvertovaná na mešitu. Keď sa však vlády ujala Abasidovská dynastia a presťahovala kalifát do Bagdadu, mesto bolo doslova vydrancované. Po okupácii mesta tureckými Seldžukmi v roku 1076 sa Damašk neúspešne pokúšali dobyť Križiaci v roku 1148. Nakoniec padlo do rúk Nur Ad-Dinovi, generálovi tureckého pôvodu, v roku 1154. Mnoho dochovalých pamiatok sa datuje do tohto obdobia, kedy sa Damašk stal hlavným mestom spojeného kráľovstva Egypta a Sýrie. Ďalšími okupantami boli Mongoli, bola to však len chvíľková záležitosť a čoskoro ich vytlačili Mamlukovia z Egypta. Počas ich vlády sa Damašské tovary stali svetoznámymi a nadchli obchodníkov z Európy. Táto skutočnosť viedla k druhej mongolskej invázii, kedy bolo mesto takmer zrovnané so zemou a remeselníci spolu s učencami deportovaní do mongolského hlavného mesta Samarkandu. Mamlukovia sa vrátili a rozhodli sa mesto znovuvybudovať. 

Od roku 1516, od kedy sa datuje okupácia mesta ottomanskými Turkami, začalo mesto chátrať a stalo sa z neho obyčajné provinčné mesto v obrovskej ríši. V roku 1878 vzrástla populácia mesta na 150 000 ľudí a mesto prešlo celkovou rekonštrukciou. Od roku 1908 mal Damašk železnicu spájajúcu ho s Bejrútom a Medinou. Turecko a Nemecko používali Damašk ako svoju základňu v 1. svetovej vojne. Po ich porážke bola zostavená prvá sýrska vláda, ktorá však mala veľmi krátke trvanie. Sýriu obsadili na obdobie od roku 1920 do roku 1945 Francúzi, ktorí dostali správcovský mandát nad krajinou od OSN. Od roku 1946 sa píše nová história nezávislej Sýrie.

Pamätihodnosti ... alebo načo sme sa sem vlastne trepali?

Z dvoch dôvodov, navštíviť miesta, po ktorých chodil sv. Pavol a navštíviť Umajdovu mešitu s hrobom sv. Jána Krstiteľa. 

Umajdova mešita je jednou z najpozoruhodnejších budov Islamu a pravdepodobne najdôležitejšou stavbou v celej Sýrii. Svojou architektonickou a dekoratívnou nádherou sa rovná Chrámu v Jeruzaleme, pokiaľ svojou posvätvnosťou je hneď za svätyňami v Mekke a Medine. Takisto však má neporovnateľne bohatšiu históriu. História tohto miesta sa datuje 3000 rokov späť do 9. storočia pred n. l., kedy Aramejci postavili chrám ich bohu Hadadovi, spomínanému aj v Knihe kráľov Starého zákona. S príchodom Rimanov sa chrám začína spájať s úctou k bohu Jupiterovi. Vtedy bol chrám masívne zväčšený. Po nástupe kresťanstva, ktoré Konštantín povýšil na úradné náboženstvo impéria, bol chrám zavätený úcte Kristovi a jeho učeniu. Bazilika bola zavätená sv. Jánovi Krstiteľovi, ktorého hlava podľa tradovanej legendy spočíva v hrobke v chráme.

Keď do Damašku prišli moslimovia v roku 636, konvertovali východnú časť baziliky na mešitu, v západnej však dovolili kresťanom pokračovať v modlitbách ešte ďalších 70 rokov. Avšak za vlády Umajdovcov sa Damašk stal hlavným mestom islamského sveta a kalif Khaled ibn al-Walid za nevyhnutné posilniť mienku o meste "mešitou, ktorú nik predo mnou nepostavil, ani po mne nepostaví". Kresťania boli odstrčení na vedľajšiu koľaj a staré rímske a byzantské budovy boli zrovnané so zemou. V nasledujúcich desiatich rokoch bolo vyše tisíc remeselníkov zamestananých na stavbe úlne nového chrámu. Pôvodná stavba bola bohato zdobená mozaikami, oblúky a niky boli tvorené precízne opracovanými kameňmi a drevený strop bol vykladaný so zlatom a viselo z neho 600 zlatých lámp. Avšak odvtedy bola mešita vyrabovaná Mongolmi, ničená početnými zemetraseniami a ohňami. Avšak to, čo z nej zostalo, je dodnes veľmi pôsobivé.

Súk Al-Hamídia je mestským krytým trhom, ktorým sa k mešite dostanete. Tu som jedol najlepšie kebaby v mojom živote.

Moje hodnotenie ... alebo oplatí sa mi sem vôbec teperiť?  

historická hodnota *****
relax ***
atmosféra ****
náklady a čas vs. zážitok ****

Damašk je ďalším z miest, ktoré by ste na svojej ceste po Sýrii mali navštíviť. Okrem toho, že je hlavným mestom krajiny, má veľmi silnú historickú hodnotu a už samotná Umajdova mešita stojí za návštevu. A pocit, že kráčate po tej istej zemi, ako svätci a súčasníci Krista, je tiež motivujúcim faktorom.