Úvod | Aleppo | Hama | Apamea | Mŕtve mestá | Musyaf | Crac des Chevaliers | Palmýra | Damašk

Niečo málo z histórie ... alebo čo tu robili ľudia pred tisíckami rokov  

Pevnosť je jedinou významnou zástavkou v pohorí, ktoré sa rozprestiera v 250 kilometrovom pásme medzi Antakyou a Bejrútom. Ktokoľvek, kto ovládal túto úžinu, bol suverénnym panovníkom nad  Sýriou, nakoľko kontroloval tok tovarov a ľudí z prístavov do vnútozemia. Prvá zmienka o pevnosti na tomto mieste je z roku 1031, kedy pôvodnú pevnosť nechal vybudovať Emír z Homsu. Emír bol z pevnosti vyhnaný v roku 1099 účastníkmi Prvej krížovej výpravy na ich ceste do Jeruzalema. O 11 rokov neskôr, po dobytí a upokojení situácie vo Svätej zemi, obsadili križiaci pevnosť nastálo. Niekedy v polovici 12. storočia boli prví križiaci vymenení eltinými vojskami rytierov Hospitalitov, ktorí hrad prestavali a dobudovali do dnešnej podoby.

O tom, že ho vystavali impozantne, hovorí aj fakt, že hrad nikdy nebol dobytý. Križiaci sa ho jednoducho vzdali v roku 1271, keď Beibari pochodovali na hrad. Jeruzalem bol už stratený a Krak des Chevaliers bol posledným križiackym opevnením. Armáda križiakov, ktorá v skutočnosti požívala 2000 mužov v plnej zbroji, bola zdecimovaná na cca. 200. Obklopení armádami Islamu a bez nádeje na milosť sa hrad podobal skôr na väzenie, ako na nedobytnú pevnosť. Aj napriek tomu, že zásoby potravín by posádke vydržali na 5 rokov, súhlasili s výmenou hradu za možnosť slobodne odísť do vlasti.

Pamätihodnosti ... alebo načo sme sa sem vlastne trepali?

Hrad sa skladá z dvoch rozdielnych častí, vonkajšieho opevnenia s 13 vežami a hlavného vchodu; a vnútorného opevnenia a komplexu vnútorného hradu. Hlavný vchod vedie k zvažujúcej sa rampe so schodmi dostatočne širokými na to, aby sa jazdci mohli v sedlách koní vyštverať na prvé nádvorie. Prvá veža slúžila ako pozorovateľňa a strážna miestnosť a dlhá hala vedľa nej slúžila ako stajňa. Rampa pokračuje nahor až k bodu, kde sa ostro stáča doprava a vedie do vnútornej pevnosti. Na prvom nádvorí sa na ľavej strane nachádzajú kúpele. Krížom cez nádvorie môžete obdivovať 60 metrov dlhú a 9 metrov širokú miestnosť, ktorá bola využívaná predovšetkým ako stajňa, ale v jej strede sa takisto nachádzala aj tajná úniková chodba z hradu. Nad touto masívnou miestnosťou môžete obdivovať systém vonkajšieho opevnenia s tromi vežami.

Ak pokračujete smerom nahor po rampe cez vstupnú vežu, prídete na rozľahlé vnútorné nádvorie. Lodžia na pravej strane je azda najpôsobivejšou budovou na hrade. Má gotickú fasádu tvorenú siedmimi oblúkmi, z ktorých dve slúžia ako brány. Ostatné slúžia ako okná. Otvory vedú do rozľahlej klenutej haly, ktorá pravdepodobne slúžila na príjmacia sála. Pri vstupe na nádvorie sa na ľavej strane nachádza pilerovitá miestnosť, ktorá slúžila ako jedáleň. V zadnej časti nádvoria sa nachádza kaplnka, ktorá bola neskôr prekonvertovaná na mešitu. Takmer na vrchole sa nachádza kastelánska veža, kde mali svoje obydlia rytieri rádu Hospitalitov.

Moje hodnotenie ... alebo oplatí sa mi sem vôbec teperiť?  

historická hodnota *****
relax **
atmosféra *****
náklady a čas vs. zážitok *****

Krak des Chevaliers je miestom, ktoré musíte navštíviť, ak sa vydáte do Sýrie. Veľmi zachovalý komplex križiackeho opevnenia skĺbený s neskoršou arabskou architektúrou, podmanivá atmosféra a základné poznatky z histórie križiackych výprav vám spravia z návštevy hradu nezabudnuteľný zážitok. Aj keď sa budete ponáhľať, hrad neprejdete skôr ako za 2 hodiny neúnavného snorenia, objavovania a pátrania.