Úvodná stránka | Praha | Fotogaléria

Staré mesto | Malá strana | Židovská Praha | Hradčany | Vyšehrad

Malá strana

Táto časť Prahy je podivuhodne starobylá a umelecká aj napriek tomu, že je z obidvoch historických častí mladšia. Od roku 1230 stáli okolo Starého mesta hradby a strážne veže, pred ktorými sa tvorili rady kupcov, ktorí sa chceli dostať do mesta. Na ľavom brehu Vltavy sa v tomto období príliš veľa nedialo. Stálo tam kniežacie hradisko a nachádzalo sa tam pútnicke miesto, kam sa ľudia chodili pokloniť relikviám sv. Víta a kniežaťa Václava. Až v roku 1257 založil kráľ Přemysl II. Otakar na tejto strane nové mesto pôvodne nazvané Menšie Mesto pražské.

Na Malej strane sa usadzovali predovšetkým remeselníci hlavne kvôli menším nákladom. Svoj typický ráz dostala za vlády Habsburgovcov po požiari v roku 1541. Najväčší stavebný rozmach dosiahla v období baroka, ktoré je jej charakteristickým architektonickým slohom.

Kostol sv. Mikuláša Karlov most z veže
kostola sv. Mikuláša
Malostranské námestie Malá strana z Karlovho mosta Karlov most